Ægyptisk kunst i danske samlinger
Grønne aber 
Sacred Luxuries  
An Ancient Egyptian Herbal  
Ancient Egyptian Sexual Life  
L'art égyptien  
Music and Musicians  
Lost Tombs  
Activity Book  
Løven og musen  
City of the Dead  
Prinsen der kendte sin skæbne  
Ægyptisk kunst  
Djadja-em-ankh

Fokus på Amarna

Artikler

Startside                                      

 Ægyptisk kunst i Danmark
272 sider, 109 farveills.  
Gyldendal 2004
Pris 299 kr

Bestil her

Også i engelsk udgave

Kunst fra det gamle Ægypten er spredt i flere forskellige samlinger i København. Her er for første gang en bog, der præsenterer genstandene under ét. Ny Carlsberg Glyptoteks samling er den største, hvorimod Nationalmuseets er den ældste. Hvad de færreste nok ved er, at der også er ægyptiske oldsager i Thorvaldsens Museum, købt under billedhuggerens langvarige ophold i Rom, og på Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, hvor der findes en betydelig samling af papyri. Yderligere findes der en fornem afstøbningssamling under Statens Museum for Kunst med mange ægyptiske skulpturer samt på Ordrupgaard et hovede af en ægyptisk konge.

Efter en kort indledning om den ægyptiske kunsts særegenheder og samlingernes historie gennemgås de vigtigste genstande i kronologisk orden. Resultatet viser, at det gamle Ægypten er særdeles vel repræsenteret i Danmark. Til og med rummer samlingerne internationalt anerkendte mesterværker. Nogle af genstandene har ikke tidligere været offentliggjort.